Historie

Welkom

De watermolen is gebouwd aan de Beeklandseweg 13 Heerde. Op deze plek stond reeds in de middeleeuwen de Geldersch-Hertogelijke korenmolen. In 1499 werd deze molen met beek gekocht door de monniken van het Fraterhuis te Hulsbergen (nabij Wapenveld). In latere eeuwen werden de molen en de beek “Geestelijk goed” genoemd. In augustus 1924 brandde het deels houten molengebouw af. In oktober 1924 werd met de bouw van het huidige molengebouw begonnen. Tot 1963 is er met waterkracht gewerkt, daarna is het waterrad en molenwerk verwijderd.

Nabij het Heerderstrand liggen de sprengen van deze beek. Het beekwater komt in sprengen uit de bodem omdat daar de beekbodem onder het grondwaterpeil ligt. Door het natuurlijke hoogteverschil op de Veluwe stroomt het water naar beneden door de gegraven sprengenbeek. Deze liet men langzamer aflopen dan het beekdal zelf. Bij deze molen is daardoor 3 meter hoogteverschil verkregen. De Zuidelijke Heerderbeken bevat veel roodbruin gekleurd ijzer, wat duidt op grondwater dat zeer lang (>1000 jaar) in de bodem is geweest.

Copyright ©2018 www.watermolenvanheerde.nl, All Rights Reserved.